Wednesday , August 15 2018
Home » PIC TUTORIALS

PIC TUTORIALS

Các bài tập thực hành về lập trình vi điều khiển từ cơ bản nhất. Bao gồm chương trình bằng Mikroc, CCS.

INT-Interrupt trên vi điều khiển

INT-interrupt là một loại ngắt trên portb vi điều khiển 16f877A. Trong bài viết về các loại ngắt trên PORTB vi điều khiển 16fxx chúng ta đã được giới thiệu qua các loại ngắt trên PORTB và cách cấu hình các thanh ghi để thực hiện ngắt (interrupt). Trên portb …

Read More »

Interrupt trên pic16f887

Ngắt interrupt trên portb pic16f887 như thế nào, tại sao ta quan tâm? Trên vi điều khiển có rất nhiều loại ngắt (interrup) như ngắt TMR0, TMR1, TMR2. Bên cạnh đó, vi điều khiển còn trang bị cho chúng ta loại ngắt ngoài (external interrupt) được tích hợp trên PORTB …

Read More »

PIC16F877A Write-Read internal EEPROM

PIC16F877A Write-Read internal EEPROM Sử dụng EEPROM nội của vi điều khiển pic16f877A để ghi-đọc dữ liệu  EEPROM viết tắt của từ Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory là loại chip nhớ không mất dữ liệu khi bị mất điện (non-volatile storage), dùng để lưu trữ một lượng dữ liệu nhỏ và thay …

Read More »

LCD và lập trình vi điều khiển giao tiếp LCD

Màn hình tinh thể lỏng hay LCD (Liquid crystal display) Đây là loại thiết bị hiển thị cấu tạo bởi các tế bào (các điểm ảnh) chứa tinh thể lỏng có khả năng thay đổi tính phân cực của ánh sáng và do đó thay đổi cường độ ánh sáng truyền qua khi kết …

Read More »

Giao tiếp i2c trên vi điều khiển pic

Lập trình giao tiếp I2C trên vi điều khiển pic như thế nào? Trước tiên chúng ta tìm hiểu về khái niệm về I2C và sau đó là một project về “Giao tiếp i2c trên vi điều khiển pic”: I2C là một thuật ngữ được viết tắt của cụm từ Inter-Integrated Circuit, …

Read More »

Dimmer DC volt controlled AC light

Điều khiển độ sáng đèn AC với vi điều khiển pic 12f615 Trong project này, tôi sử dụng một chiết áp để lấy mức điện áp DC. Mức điện áp này được cung cấp cho bộ ADC của vi điều khiển pic 12f615. Vi điều khiển sẽ tạo ra những …

Read More »

Button với vi điều khiển 12f675

BUTTON VỚI VI ĐIỀU KHIỂN 12F675 12f675 là một dòng vi điều khiển pic nhỏ gọn – 8 pins, 6 port (GPIO), nhưng cũng được trang bị hầu hết các module tiên tiến như timer, comparator, ADC… Chúng ta có thể cấu hình để sử dụng dao động nội trên …

Read More »