Tuesday , July 17 2018
Home » PIC COMPILERS

PIC COMPILERS

Cài đặt, làm quen, lập trình trên trình biên dịch (compiler) Mikroc và CCS.

Tạo Project trên mikroc pro forPic compiler

TẠO PROJECT TRÊN MIKROC PRO FOR PIC COMPILER Để bắt tay vào lập trình trên vi điều khiển với trình biên dịch mikroc chúng ta cần tạo một project. Công việc tạo một project gồm: đặt tên file, chọn nơi lưu, chọn vi điều khiển, tần số dao động. Sau …

Read More »