Tuesday , July 17 2018
Home » PIC COMPILERS » Tạo Project trên mikroc pro forPic compiler

Tạo Project trên mikroc pro forPic compiler

TẠO PROJECT TRÊN MIKROC PRO FOR PIC COMPILER

Để bắt tay vào lập trình trên vi điều khiển với trình biên dịch mikroc chúng ta cần tạo một project. Công việc tạo một project gồm: đặt tên file, chọn nơi lưu, chọn vi điều khiển, tần số dao động. Sau đây là hướng dẫn tạo project mikroc compiler bằng hình ảnh có chú thích. Phía dưới sẽ có video tham khảo. Piccanban.com học từ cái căn bản nhất nên mình thực hiện các bước tỉ mỉ, cụ thể.

* PS: Nếu bạn chưa cài đặt mikroc pro for pic thì có thể tải và tham khảo cài đặt tại đây.

Bước 1: Trên thanh menu bar bạn chọn Project/New project…để vào các bước tiếp. – ảnh: piccanban.com

 

Bước 2: Bạn chọn “Standard project” và click “Next”   – ảnh: piccanban.com

 

Bước 3:  Cấu hình project: Project Name (đặt tên cho project); Project folder (chọn đường dẫn chứa project); Device name (chọn vi điều khiển); Device clock (Tần số dao động). Sau khi bạn hoàn thành các trường trên thì click “Next”.

*PS: lưu ý tên project không chứa các ký tự đặc biệt như “*,/,\,>,<,?,|,-“.

Bước 4: Trong bước này nếu bạn có các file hàm (.c,.h) thì bạn add vào, nếu không có bạn để trống và click “Next”   – ảnh: piccanban.com

 

Bước 5: Bạn chọn “Include All” để add các thư viện hàm vào project.

 

Bước 6: Đến đây việc tạo một project trên mikroc compiler đã hoàn tất, và đây là nơi bạn viết code. – ảnh: piccanban.com

Lời kết: Trên đây piccanban.com đã hướng dẫn các bạn mới tiếp xúc làm quen với mikroc compiler tạo một project mới. Các bài sau chúng ta sẽ tiếp tục làm quen với vùng làm việc.

About minhtrung

Piccanban.com là blog cá nhân chia sẻ về học lập trình vi điều khiển với ngôn ngữ Mikroc, CSS từ cơ bản đi lên...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *